หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Hadong Green Tea Farm View Café – ห้างสรรพสินค้า LF Square Mall - I Museum Yeosu – สวนประติมากรรม Yeosu Art Land – ตลาดพื้นเมืองซอซีจาง - จัตุรัสยี ซุน ชิน - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – นั่งรถไฟจิ๋วสกาย แคปซูล – วัดแฮดง ยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ถนนซอมยอน - ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ซงโด สกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ถนนนัมโพดง - ร้านค้าละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

ปู ปู ปู ปูซาน สนุกถูกใจ ไปปูซาน เกาหลีใต้ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Korean Air (KE)

รหัสทัวร์
: CMQTGO3PUS-KE001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ปูซาน ยอซู

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Hadong Green Tea Farm View Café – ห้างสรรพสินค้า LF Square Mall - I Museum Yeosu – สวนประติมากรรม Yeosu Art Land – ตลาดพื้นเมืองซอซีจาง - จัตุรัสยี ซุน ชิน - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – นั่งรถไฟจิ๋วสกาย แคปซูล – วัดแฮดง ยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ถนนซอมยอน - ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ซงโด สกายวอล์ค - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ถนนนัมโพดง - ร้านค้าละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Korean Air (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
 • 01.35 น.

  ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE 2002 (สายการบินแห่งชาติเกาหลีใต้ ระดับ 5 ดาว มีอาหารบริการบนเครื่อง)

  09.00 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน (Busan) ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนแนวของภูเขา ริมชายฝั่งของเมืองปูซาน (Busan) เรียงรายเป็นขั้นบันไดที่ดูเป็นระเบียบ และดูแปลกตา แต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการตั้งรกราก และย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลีที่ลี้ภัยจากสงครามในช่วงปี ค.ศ. 1950 โดยหลังจากภัยสงครามได้มีการรวมตัวกันของศิลปินท้องถิ่น และชาวบ้านในหมู่บ้าน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ Street Art ตั้งแต่กำแพง, บันได, เก้าอี้ ไปจนถึงเสาไฟฟ้า และผลงานประติมากรรมต่างๆ อีกทั้งยังแต่งแต้มสีสันอาคารบ้านเรือนให้มีสีสันพาสเทล ดูสวยงามมีชีวิตชีวา เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ยังคงรักษาศิลปะท้องถิ่นและสมัยใหม่เอาไว้อย่างลงตัว ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของเมืองปูซาน ที่ถูกขนานนามว่าเป็น "ซานโตรินีแห่งเกาหลี" เลยทีเดียว และไฮไลท์ของหมู่บ้านที่ต้องไม่พลาดแวะมาเช็กอิน นั่นก็คือ จุดถ่ายรูป "เจ้าชายน้อย และสุนัขจิ้งจอก" ซึ่งเป็นรูปปั้นตัวการ์ตูนจากเรื่อง The Little Princess นั่นเอง มีให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เมนูเนื้อย่างสไตล์เกาหลี “บุลโกกิ”
  “บุลโกกิ (Bulgogi)” เป็นเมนูเนื้อหมู หรือเนื้อวัวสไลด์หมักด้วยซอสเกาหลี และผลไม้ต่างๆ ทำให้เนื้อมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้นน่ารับประทาน นำมาย่างบนเตาถ่าน หรือเตาไฟฟ้าพร้อมราดซอสสูตรพิเศษของเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ หรือจะนำมาห่อกับผักรับประทานก็ได้

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาดง (Hadong) ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ดี อากาศที่สดชื่นของประเทศ เหมาะแก่การเพาะปลูกชา เป็นภูมิภาคแห่งชาเขียว และเคยเป็นเมืองที่จัดงานชาโลกปี 2023 (World Tea Expo 2023) อีกด้วย นำท่านเข้าสู่ Hadong Green Tea Farm View Café คาเฟ่วิวสวยชมทุ่งชาที่สวยงาม คุณไม่ควรพลาด
  ** หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่มในคาเฟ่ **
  นำท่านเดินทางต่อสู่ LF Square Mall ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมาย กว่า 257 แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ LF Square Mall

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KOAROO COOP YEOSU หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอซู (Yeosu) อดีตเมืองท่าและเมืองตากอากาศชายทะเลอันเงียบสงบ เพื่อเข้าชม I Museum Yeosu นิทรรศการศิลปะในรูปแบบ มีเดียอาร์ต ที่สื่อสารผ่านทาง "เทคโนโลยีดิจิทัล" โดยใช้มัลติมีเดียประกอบกับศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ให้ผู้ที่เข้าชมได้ดื่มด่ำกับ แสง สี เสียง และเอฟเฟกต์สุดตระการตาแบบ 360 องศา อิสระให้ท่านเดินชมผลงาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  นำท่านเขาชม สวนประติมากรรมยอซู (Yeosu Art land) พิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ที่มีการจัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลาย และยังมีอุโมงค์ยาว 150 เมตร ที่สามารถเดินทะลุจากสวนประติมากรรมในร่ม ไปจนถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลได้อีกด้วย โดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ “Hand of Midas” หรือจุดชมวิวรูปมือ ที่สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ อิสระให้ท่านเดินชมผลงาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  ** หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ Trick Art **

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
  เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี “BBQ”
  โดยมีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ หรืออาหารทะเล พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักกาดหอม หัวไช้เท้าดอง ถั่วงอกผัด และกระเทียม ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางเกาหลี พร้อมเสิร์ฟแบบไม่อั้น

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซอซีจาง (Seosijang Traditional Markets) ตลาดพื้นเมืองที่มีร้านอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และร้านเบเกอรี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางต่อสู่ จัตุรัสยี ซุน ชิน (Yi Sun Shin Square) จัตุรัสที่เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของ “นายพลอี ซุนชิน” รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ สูง 17 เมตร ที่ยืนอยู่ด้วยท่วงท่าน่าเกรงขาม ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ และเป็นเกียรติแก่ นายพลอี ซุนชิน แม่ทัพที่นำกองทักเรือเกาหลีเข้าต่อสู่กับกองทัพเรือญี่ปุ่น ในช่วงสงครามยุคราชวงโชซอน และได้ฉายาว่าเป็น "นักรบแห่งท้องทะเล"

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
  เมนูไก่ตุ๋นซอสเกาหลี “จิมดัก”
  “จิมดัก (Jjimdak)” เป็นเมนูเนื้อไก่ตุ๋นกับซีอิ๊วเกาหลี โดยนำไก่ทั้งตัว มาตุ๋นรวมกับ พริกแห้ง และผักต่างๆ เช่น เห็ด หอมใหญ่ แครอท และมันฝรั่ง ปรุงรสให้เข้มข้นตามสูตรของทางร้าน จากนั้นใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป ให้รสชาติที่ เผ็ด เค็ม หวาน เข้มข้นเข้าเนื้อ รวมกับความหนุบหนับของวุ้นเส้น ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONNECT HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ศูนย์จำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากสนเข็มแดง โดยคนเกาหลีเชื่อว่าน้ำมันสนเข็มแดงนั้นช่วยในการลดไขมัน และน้ำตาลในเส้นเลือด เหมาะสำรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู (Hogae Namu Herb) โดย "ฮอกเกตนามู" นั้นเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่งครั้ง ต้องปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ที่ความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยทุกส่วน ไม่ว่ากิ่ง ก้าน ใบ ล้วนเป็นสมุนไพรได้หมด ฮอกเกตนามูนั้นมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัย ฟื้นฟูตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย
  นำท่านนั่งรถไฟจิ๋ว "สกาย แคปซูล (Sky Capsule)" หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่โด่งดัง และเป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้หากมาเยือนปูซาน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการนั่งรถไฟขนาดจิ๋วสไตล์มินิมอลที่มีสีสันสดใส โดยมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน เป็นสีสันที่หากถ่ายรูปออกมา และตัดกับสีของท้องฟ้าได้ดีมากๆ โดยแคปซูล 1 คันสามารถนั่งได้ 4 ท่าน ระหว่างที่นั่ง แคปซูลจะค่อยๆแล่นช้าๆบนรางรถไฟริวทะเลของปูซาน ท่านสามารถมองเห็นวิว และแลนด์มาร์คของเมืองปูซานทั้งเมือง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เมนูชาบูสไตล์เกาหลี
  ชาบูสไตล์เกาหลี เสิร์ฟพร้อมหมูสไลด์แล่มาพอดีคำ พร้อมเห็ด และผักหลากหลายชนิดนำมารวมกันไว้ในหม้อแล้วเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ ตามสูตรของทางร้าน จนเดือดก่อนเติมวุ้นเส้นลงไปพร้อมรับประทาน ทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้จะรสชาติเข้ากันอย่างมาก

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุกซา (Haedong Yonggungsa Temple) วัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงอย่างมากของเมืองปูซาน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 ตั้งอยู่บนโขดหินริมชายหาด ซึ่งแตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในเกาหลีที่จะสร้างอยู่ตามเชิงเขา หรือในป่า ทำให้วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดเพียงไม่กี่แห่งของเกาหลีที่สร้างอยู่ริมทะเล และยังเป็นวันที่หันหน้าออกสู่ทะเลฝั่งตะวันออก ทำให้ได้บรรยากาศ และทิวทัศน์ที่แตงต่างจากวัดเกาหลีอื่นๆ วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีนิยมขอพร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมาชมพระอาทิตย์แรกของปีในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้โชคดี และมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดสินค้าภาษี (Duty Free) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป เครื่องสำอาง ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนซอมยอน (Seomyeon Shopping Street) หรือในภาษาเกาหลีเรียกถนนแห่งนี้ว่า "ซอมยอน อิล บอนกา (Seomyeon First Street)" ถนนแห่งนี้มีระยะทางกว่า 330 เมตร และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม และแฟชั่นทั่วไป ทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ คาเฟ่สำหรับนั่งชิลๆ และร้านอาหารพื้นเมือง และอาหารนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นย่านท่องเที่ยวที่คึกคักตลอดเวลา และเป็นย่านของวัยรุ่นเกาหลีแห่งเมืองปูซานเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนซอมยอน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONNECT HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (Ginseng Center) ศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลี โดยในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี "โสม" เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคนเกาหลีเชื่อว่าโสมสามารถรักษาได้หลายอย่าง และช่วยปรับสมดุลในร่างกาย มีเวลาให้ท่านได้ชมการสาธิตการผลิตโสมรวมถึงเลือกซื้อโสมราคาประหยัดตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ซงโด สกายวอล์ค (Songdo Skywalk) หรือ “Songdo Cloud Trail” อีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองปูซาน และยังได้ชื่อว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี ซงโด สกายวอล์คตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของหาดซงโด (Songdo Beach) ความพิเศษของซงโด สกายวอล์ค คือ เป็นสะพานทางเดินที่ทอดยาวจากชายฝั่งสู่ท้องทะเลที่มีลักษณะคดเคี้ยวไปมา คล้ายมังกรกำลังแหวกว่ายอยู่เหนือน้ำทะเล สกายวอล์คนี้มีระยะทาง 396 เมตร กว้าง 2.3 เมตร และมีบางส่วนของสะพานที่ระยะทาง 9.3 เมตร ที่ส่วนของตรงกลางเป็นพื้นกระจกใสที่ทำจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) สามารถมองเห็นพื้นน้ำด้านล่างได้อีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Center) แหล่งช้อปปิ้งที่จำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลีมากมาย อาทิ เช่น LANEIGN, SULWASOO, ROJUKISS เป็นต้น มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางชั้นนำในราคาพิเศษ
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ให้ท่านได้เรียนรู้ต้นกำเนิดของสาหร่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ผลิต และแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร ให้ท่านได้เลือกซื้อสาหร่ายรสชาติต่างๆ ตามอัธยาศัย
  *** พิเศษให้ท่านได้ลองใส่ “ชุดฮันบก” ชุดประจำชาติเกาหลี ***

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เมนูซุปกระดูกหมูสไตล์เกาหลี “ดแวจิ กุ๊กบับ”
  “ดแวจิ กุ๊กบับ (Dwaeji gukbap)” หรือ Pork Gukbup ซุปกระดูกหมูสไตล์เกาหลี เมนูซุปยอดนิยมของชาวเกาหลีใต้ที่มีต้นกำเนิดจากเมืองปูซาน ทำจากน้ำซุปที่ผ่านต้มด้วยด้วยกระดูกหมู ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลือง มิโซะ ไวน์ข้าว น้ำมันงา ตามสูตรของทางเกาหลี จากนั้นใส่ข้าวสวยร้อนๆ ลงในน้ำซุปที่เคี่ยวอย่างกลมกล่อม เสิร์ฟคู่กับกิมจิ และเครื่องเคียงอื่นๆ

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนนัมโพดง (Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของเมืองปูซาน ที่ขาช้อปทั้งหลายรู้จักกันเป๋นอย่างดี เพราะย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของวัยรุ่นหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที่ยว เลยก็ว่าได้ ให้บรรยากาศคล้ายๆ กับสยามสแควร์ของบ้านเรานั่นเอง ที่ย่านแห่งนี้ยังมีร้านอาคารท้องถิ่น และอาหารสตรีทฟู้ด ให้ได้ลิ้มลองเมนูอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับอีกเพียบ
  นำท่านเดินทางสู่ ซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ฉายา "ร้านค้าละลายเงินวอน" ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเกาหลีก่อนกลับประเทศไทย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี, นมกล้วย, เยลลี่ยาคูลท์, เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) และสินค้าแบรนด์พื้นเมืองต่างๆ มากมาย
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund)

  20.35 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Korean Air (KE) เที่ยวบิน KE 2001

  01.15 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ **เดินทางถึงในวันถัดไป **

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ
 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
 3. กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 100 USD ต่อท่าน
 4. กรณีท่านที่ใช้หนังสือราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เช่น กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอกเกนามู, น้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส, ร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) และร้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เดินทางทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านทุกท่านจำเป็นต้องเข้าแวะชม หากประสงค์จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  7.1 เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากคณะทัวร์ หรือ ไม่ลงร้านค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ทางบริษัทฯ ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 300 USD ต่อท่าน

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท *** (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ)
*ขอความกรุณาทุกท่านชำระที่สนามบินก่อนเช็คอิน*
สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

***กรณีที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ ลงทะเบียน K-ETA ให้มีค่าบริการในการลงทะเบียนครั้งละ 500 บาท***

 

เงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ทุกท่านจะต้องมี การลงทะเบียน K-ETA (Korea electronic travel authorization)
ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่คัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศเกาหลีใต้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า และตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
K-ETA จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนบังคับสำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปี และต่ำกว่า และอายุ 65 ปีขึ้น ระยะเวลาการพิจารณาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือมากกว่า

(กรณีให้ทางบริษัทฯ ลงทะเบียนให้ มี ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA ครั้งละ 500 บาท)

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ

(น้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กก. , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง และค่าทิปไกด์ 2,000 บาท/ต่อท่าน
  (ขอความกรุณาทุกท่าน ชำระที่สนามบินก่อนเช็คอิน)
  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ตวามพึงพอใจในการบริการ
 6. ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA ครั้งละ 500 บาท